Mundësi punësimi për pozitën - Agjent i Shitjes - Mercurius

Agjent i Shitjes

Data e skadimit

24.01.2020

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe pastrimit, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Shitjes, të cilët kanë përvojë në gjenerimin e shitjes. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e shërbimeve apo produkteve të mirëmbajtjes dhe të pastrimit në mënyrë profesionale te klientët.
 • Të identifikojë klientët potencialë me qëllim të zhvillimit të tregut B2B dhe B2C.
 • Të kuptojë nevojat e klientëve, të cilët shprehin interes për shërbimet e kompanisë dhe të përgatis ofertat komfor kërkesave të tyre.
 • Të jetë energjik dhe të komunikoj lehtësisht me njerëzit e të gjitha niveleve.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.
 • Të organizojë operacionet e përditshme, të përmbush planin e shitjes dhe përgatitjen e raporteve.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t’i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 1 vit përvojë pune në shitje apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocijim dhe shitje.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar (gjuha angleze përparësi).
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office, Word & Excel.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi varësisht nga realizimi në shitje.
 • Orari i punës prej të hënës deri të shtunën.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Automjeti i kompanisë në dispozicion (me mundësi 24h).
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me traditë të madhe.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 24.01.2020. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjent i Shitjes

Data e skadimit

24.01.2020

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë