Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Agjent i Shitjes - Mercurius

Agjent i Shitjes

Data e skadimit

02.12.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit/motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Efiçiencës, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Shitjes, të cilët kanë përvojë të shitjes në terren.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezentimin në mënyrë profesionale të produkteve dhe brendeve që Kompania i ka ekskluzivitet.
 • Të ketë vetiniciativë dhe të jetë i afrueshëm me konsumatorët dhe të komunikoj lehtësisht me njerëzit e të gjitha niveleve.
 • Të identifikojë bashkëpunëtorët potencialë si arkitektë, dizajnerë dhe projektues me qëllim të zgjerimit të tregut me projekte të ndërtimtarisë.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.
 • Të organizojë operacionet e përditshme dhe të përmbush planin e shitjes për produktet e caktuara.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet në Inxhinieri, Arkitekturë apo relevante.
 • Minimum 2 vite përvojë pune në shitje.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocijim dhe shitje.
 • Aftësi për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi varësisht nga performanca rreth 650 euro.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 02.12.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjent i Shitjes

Data e skadimit

02.12.2018

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë