Mundësi punësimi për pozitën - Agjent i Shitjes – Ndriçim - Mercurius

Agjent i Shitjes – Ndriçim

Data e skadimit

21.10.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Ndriçimit LED dhe Klimatizimit, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Shitjes, të cilët kanë përvojë në ndjekjen e klientëve dhe gjenerimin e shitjes.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve të ndriçimit dhe klimatizimit në mënyrë profesionale te klientët duke mbajte standardin e kompanisë.
 • Të identifikojë bashkëpunëtorët potenciale me qëllim të zhvillimit të tregut.
 • Të punoje ngushtë me klientë për të kuptuar nevojat e tyre dhe t’ju rekomandoj produktet e duhura për të zgjedhur problemet e klientëve.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.
 • Të organizojë operacionet e përditshme të shitjes dhe përgatitjen e raporteve.
 • Të përmbush planin e shitjes për produktet e caktuara.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 1 vit përvojë pune në shitje apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocijim dhe shitje.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Orari i plotë, nga e hëna deri të shtunën.
 • Pagë atraktive.
 • Pagesë në bazë të performancës.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 21.10.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjent i Shitjes – Ndriçim

Data e skadimit

21.10.2018

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë