Mundësi punësimi për pozitën - Agjent i Shitjes – Reklama - Mercurius

Agjent i Shitjes – Reklama

Data e skadimit

21.10.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e materialeve reklamuese, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Shitjes – Reklama.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin e materialeve për përpunimin e reklamave, si dhe materialeve promovuese të marketingut.
 • Ti vizitoj klientët dhe partneret e kompanisë për të marre porosite dhe të prezantoj produktet e reja.
 • Të caktoj takime me klientët e ri dhe t’ua prezantoj produktet.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.
 • Të organizojë operacionet e përditshme të shitjes dhe të përgatisë raporte.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 1 vit përvojë punë në shitje, marketingut apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocijim dhe shitje.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Orari i plotë, nga e hëna deri të shtunën.
 • Pagë atraktive.
 • Pagesë në bazë të performancës.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 21.10.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjent i Shitjes – Reklama

Data e skadimit

21.10.2018

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë