Agjent i Sigurimeve - Broker - Mercurius

Agjent i Sigurimeve – Broker

Data e skadimit

29.10.2022

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, i cili është importues dhe distributor ekskluziv i disa prej markave më të mëdha në Industrinë e Veturave, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Sigurimeve – Broker.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të mbajë bashkëpunim me kompanitë e sigurimeve lider në industri, për t’i ofruar një portofol produkte klientëve të kompanisë.
 • Të komunikojë me klientët aktual dhe potencial për shitjen e polisave të sigurimeve.
 • Të shqyrtojë në vazhdimësi politikat e kompanisë, të bëjë sugjerime për përmirësime dhe zbatojë politika e reja.
 • Të punësojë, trajnojë, zhvillojë dhe menaxhojë stafin e zyrës në mënyrë që të sigurojë një performancë të lartë për të fituar klientë të rinj dhe për të arritur targetet dhe shitjet.
 • Të raportojë rezultatet dhe realizimet e shitjeve te bordi i aksioneve.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të jetë i licencuar nga BQK si Agjent i Sigurimeve “Broker”.
 • Preferohen të ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Preferohet 2 vite përvojë pune në industri të sigurimeve apo relevante.
 • Aftësia për të interpretuar rregulloret shtetërore që ndikojnë në shitjet e sigurimeve, klientët e sigurimeve dhe industrinë e sigurimeve në tërësi.
 • Aftësi të shkëlqyera menaxheriale dhe ndërpersonale.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, komunikuese dhe prezantuese.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup.

OFERTA:

 • Paga atraktive.
 • Orari i punës e hënë – e premte, prej 08:00 deri 17:00,
 • Laptop personal me pajise përcjellëse.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Transport i organizuar deri në vendin e punës dhe anasjelltas.
 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me traditë të madhe, ekip profesionist dhe brende ekskluzive.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 29.10.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjent i Sigurimeve – Broker

Data e skadimit

29.10.2022

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë