Mundësi punësimi për pozitën - Agjente e Shitjes - Mercurius

Agjente e Shitjes

Data e skadimit

20.04.2019

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 3

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Agjencive Turistike, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjente e Shitjes.

 PËRGJEGJËSITË:

 • Të shërbej klientët për rezervimin e biletave të udhëtimit, transferimin dhe akomodimin në hotel.
 • Të komunikoj drejtpërdrejt me klientët për të kuptuar nevojat e tyre dhe të përgatis ofertat komfor kërkesave.
 • Të bëjë analizën e kërkesave të klientëve dhe t’u rekomandoj udhëtime apo hotele alternative.
 • T’u ofroj kujdes të shkëlqyer klientëve ekzistues dhe t’i trajtoj ankesat e tyre.
 • Të këshilloj klientët me trendet e reja të udhëtimeve.
 • Të përpiloj raportin për shitjet ditore.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Njohuri në përdorimin e sistemit Amadeus (e preferuar).
 • Minimum 2 vite përvojë pune në shitje apo në industri të ngjashme.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën angleze dhe shqipe.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar e pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi varësisht nga performanca rreth/mbi 550 euro.
 • Sigurim shëndetësor vullnetar.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mundësi për t’u shpërblyer me udhëtime tropikale.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 20.04.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Agjente e Shitjes

Data e skadimit

20.04.2019

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë