Arben Ymeraga - Mercurius

Arben Ymeraga

Shërbime shumë profesionale të rekrutimit ku Shkumbini është gjithmonë i gatshëm të ofroj këshilla vlefshme, gjë që na ka kursyer kohë/mjete dhe ka ndihmuar të finalizojmë punësimin e stafit të duhur për kompaninë tonë. Job well done!

Apliko më poshtë:

Pozita

Arben Ymeraga