Besnik Vrella - Mercurius

Besnik Vrella

Mercurius Consulting janë partner serioz të kompanisë sonë në fushën e HR. Përvoja e tyre, njohuritë në këtë fushë dhe profesionalizmi që e tregojnë flasin shumë për ta. Pjesë e rëndësishme e bashkëpunimit me ta është fleksibiliteti i tyre i vazhdueshëm në raport me kërkesat tona specifike për shkak të natyrës së tregut ku ne operojmë. Mercurius Consulting vazhdon të jetë partneri jonë kyç në rekrutimin e stafit të kompanisë dhe do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim edhe më tutje.

Apliko më poshtë:

Pozita

Besnik Vrella