Visar Dobroshi - Mercurius

Visar Dobroshi

Mercurius është një kompani e shkëlqyer profesionale e rekrutimit që kujdeset për klientët e saj. Si punëkërkues, më ka bërë përshtypje niveli i njohurive specifike të industrisë së kërkuar dhe më e rëndësishmja, gadishmëria e për të kërkuar në mënyrë aktive rolet që i përshtaten nevojave të mija të menjëhershme, dhe për të kërkuar perspektivat afatgjata të karrierave të punëkërkuesve.

Faleminderit Mercurius, dhe Shkumbinit në veçanti.

Apliko më poshtë:

Pozita

Visar Dobroshi