Aplikacioni Archives - Mercurius Consulting

Pozitat e hapura

Pozita

C# Developer

Data e skadimit

30.03.2021

Fusha

Programer

Numri i references

MC-010-21

Qyteti

Pristina

Pozita

Dizajner Grafik

Data e skadimit

21.03.2021

Fusha

Dizajn

Numri i references

MC-009-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Real Estate Agent

Data e skadimit

10.03.2021

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-007-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Junior CRM Administrator

Data e skadimit

21.02.2021

Fusha

Informatikë -IT

Numri i references

MC-004-21

Qyteti

Pristina

Pozita

Teknik Kontabiliteti

Data e skadimit

20.12.2020

Fusha

Kontabilitet

Numri i references

MC-034-20

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Digital Content Creator

Data e skadimit

24.11.2020

Fusha

Marketing

Numri i references

MC-033-20

Qyteti

Pristina

Pozita

Lead Graphic Designer

Data e skadimit

01.11.2020

Fusha

Dizajn

Numri i references

MC-032-20

Qyteti

Pristina

Pozita

Java Springboot Developer

Data e skadimit

08.11.2020

Fusha

Programer

Numri i references

MC-031/3-20

Qyteti

Pristina

Pozita

iOS Developer

Data e skadimit

08.11.2020

Fusha

Programer

Numri i references

MC-031/2-20

Qyteti

Pristina

Pozita

Android Developer

Data e skadimit

08.11.2020

Fusha

Programer

Numri i references

MC-031/1-20

Qyteti

Pristina