Aplikacioni Archives - Mercurius Consulting

Pozitat e hapura

Pozita

Proposal Writer

Data e skadimit

12.12.2021

Fusha

Financa

Numri i references

MC-031-21

Qyteti

Pristina

Pozita

IT Help Desk

Data e skadimit

05.12.2021

Fusha

Informatikë -IT

Numri i references

MC-023/2-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Teknik i Sistemeve

Data e skadimit

05.12.2021

Fusha

Informatikë -IT

Numri i references

MC-023/1-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Menaxher i Dyqanit

Data e skadimit

21.11.2021

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-024/4-21

Qyteti

Fushë Kosovë

Pozita

Intern (Training / Recruiting)

Data e skadimit

24.10.2021

Fusha

Praktikë

Numri i references

MC-027/2-21

Qyteti

Pristina

Pozita

Specialist Implementimi

Data e skadimit

03.10.2021

Fusha

Informatikë -IT

Numri i references

MC-024/3-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Junior Recruiter (Trainee)

Data e skadimit

12.09.2021

Fusha

Praktikë

Numri i references

MC-027-21

Qyteti

Pristina

Pozita

Financial Consultant

Data e skadimit

10.09.2021

Fusha

Financa

Numri i references

MC-026-21

Qyteti

Pristina

Pozita

Shitës

Data e skadimit

29.08.2021

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-017-21

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Zyrtar i Burimeve Njerëzore

Data e skadimit

01.09.2021

Fusha

Menaxhment

Numri i references

MC-024/1-21

Qyteti

Prishtinë