Aplikacioni Archives - Mercurius

Pozitat e hapura

Pozita

Inxhinier i Elektro-Mekanikës/Teknik

Data e skadimit

02.10.2022

Fusha

Inxhinier

Numri i references

MC-024-22

Qyteti

Parku i Biznesit (Drenas)

Pozita

Menaxher i Shitjes

Data e skadimit

28.09.2022

Fusha

Menaxhment

Numri i references

MC-023-22

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Real Estate Agent

Data e skadimit

21.09.2022

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-022-22

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Intern

Data e skadimit

18.09.2022

Fusha

Praktikë

Numri i references

MC-021-22

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Agjent i Shitjes

Data e skadimit

03.07.2022

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-017-22

Qyteti

Fushë Kosovë

Pozita

Financial Analysts

Data e skadimit

17.06.2022

Fusha

Financa

Numri i references

MC-014-22

Qyteti

Pristina

Pozita

Office Administrator

Data e skadimit

05.06.2022

Fusha

Administratë

Numri i references

MC-013-22

Qyteti

Business Park in Drenas

Pozita

Real Estate Agent

Data e skadimit

29.05.2022

Fusha

Shitje

Numri i references

MC-028/05-21

Qyteti

Marigona Residence

Pozita

Zëvendës Menaxher i Financave

Data e skadimit

25.05.2022

Fusha

Financa

Numri i references

MC-007/2-22

Qyteti

Prishtinë

Pozita

Partner në Biznes

Data e skadimit

22.05.2022

Fusha

Jurist

Numri i references

MC-010-22

Qyteti

Prishtinë