Drejtor Menaxhues - Mercurius

Drejtor Menaxhues

Data e skadimit

22.04.2022

Qyteti

Pejë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Qendrave Tregtare, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Drejtor Menaxhues, i cili do të përfaqësojë biznesin dhe do te jetë përgjegjës i të gjitha veprimeve ekonomike të përditshme të qendrës. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Kandidati ideal për këtë pozitë duhet të ketë përvojë të dëshmuar në menaxhimin e biznesit, në cilësinë e Drejtorit.
 • Të udhëheqë qendrën tregtare dhe marketin, duke menaxhuar eproret e secilit sektorë apo njësi.
 • Të monitorojë sektorin e shitjes dhe marketingut për brendet që kompania ka ekskluzivitet për Kosovë.
 • Të zhvillojë strategjinë për zgjerimin e veprimtarisë së biznesit, duke krijuar një ekip dhe bashkëpunëtorë të fuqishëm.
 • Të negocojë dhe lidhë kontrata të shitjes me bashkëpunëtorë potencial.
 • Të ndihmojë në rekrutimin e stafit të ri, të mbikëqyrë punën e menaxhmentit dhe të bëjë vlerësimin e performancës.
 • Të punojë ngushtë me vijën e parë të shitjes për të kuptuar nevojat e klientëve të tyre, duke analizuar konkurrencën në treg.
 • Të përgatisë raportet mujore dhe vjetore për menaxhmentin e lartë dhe aksionarët e kompanisë. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë universitare në ekonomik, administrim biznesi apo ekuivalente.
 • Minimum 7 vite përvojë pune pozita udhëheqëse menaxheriale.
 • Përvojë pune në industrinë e marketeve apo shitjes me pakicë.
 • Aftësi për të zhvilluar marrëdhënie bashkëpunuese brenda kompanisë, me klientë dhe partnerë.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësi të fuqishme për të organizuar në mënyrë efektive, për të deleguar përgjegjësinë dhe për të zgjidhur problemet në mënyrë të shpejtë dhe efikase.
 • Aftësi të lidershipit në marrjen e vendimeve, duke përfshirë menaxhimin e kohës në mënyrë efektive.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Pagesë në bazë të performancës (bonuse).
 • Automjet të kompanisë.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mundësi për të krijuar një ekip fantastik rreth tij.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me traditë të madhe dhe brende ekskluzive. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 22.04.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Drejtor Menaxhues

Data e skadimit

22.04.2022

Fusha

Menaxhment

Qyteti

Pejë