Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Drejtor Teknik - Mercurius

Drejtor Teknik

Data e skadimit

09.12.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit/motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjen e stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, Byro Projektuese, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Drejtor Teknik.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të mbikëqyrë ciklin e secilit projekt nga koncepti në përfundim, me theks të veçantë në qëndrueshmërinë teknike dhe efikasitetin e resurseve.
 • Të zhvilloj dhe rishikoj raportet e punës, të cilat duhet të përfshijnë vlerësime të sakta të kohës dhe të kostos.
 • Të zbatoj specifikimet arkitekturale dhe funksionale për secilin projekt.
 • Të bashkëpunoj me ekipin tonë të dizajnimit për të krijuar maketa të sakta e të detajuara për miratimin e klientit.
 • Të takohet me klientë për të definuar dhe vlerësuar kërkesat, strategjinë dhe nevojat e tyre.
 • Të analizoj kërkesat e projektit dhe të propozoj alternativat e duhura për të siguruar kënaqësinë e klientit.
 • Të zbatoj standardet e punës te të gjithë punonjësit e departamentit të projekteve.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit master në Inxhinieri të Ndërtimtarisë, Arkitekturë apo ekuivalent.
 • Përvojë pune së paku 5 vite në menaxhimin e projekteve të dizajnimit dhe ndërtimit, përfshirë udhëheqjen e stafit.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Njohuri në përdorimin e AutoCad, ArchiCad dhe paketës Microsoft Office.
 • Njohuri të procedurave në dorëzimin e projekteve për leje ndërtimi.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Paga bruto 900€.
 • Mundësi për zhvillim të projekteve në tregun Evropian.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 09.12.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Drejtor Teknik

Data e skadimit

09.12.2018

Fusha

Arkitekturë

Qyteti

Prishtinë