Mundësi punësimi për pozitën - Dizajner Grafik - Mercurius

Dizajner Grafik

Expiration date

21.03.2021

City

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Agjencive të Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Dizajner Grafik, të cilët janë energjik, pozitiv dhe që mund t’i kryen detyra e punës në një midis dimanik.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të krijoj përmbajtje të dizajnit grafik me fokus në mediat sociale dhe brendit për klientë e kompanisë.
 • Të bëj përzgjedhjen e ngjyrave, shkronjave, fotografive dhe elementëve të tjerë të dizajnit për t’i interpretuar konceptet kreative.
 • Të ketë njohuri të mira në softuerët për dizajn dhe krijim te përmbajtjes.
 • Të jetë kreativ dhe inovativ në përdorimin e teknikave dhe metodave të artit digjital.
 • Të ketë njohuri teknike të konsiderueshme mbi konceptet e përgjithshme të dizajnit digjital.
 • Të jetë i familjarizuar me trendet aktuale, ngjyrat dhe teknikat e dizajnit digjital.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet studime bachelor në dizajn grafik apo ekuivalente.
 • Së paku 1 vit përvojë pune në fushën e dizajnit grafik.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar.
 • Aftësi të mira në Photoshop dhe Illustrator (After Effects është përparësi).
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

OFERTA:

 • Pagë fillestare 400 deri në 600 Euro varësisht prej përvojës.
 • Orar te plote te punës, prej të hënës deri të premten.
 • Laptop personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje te zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar me një ekip kreative dhe një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 21.03.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apply below:

Position

Dizajner Grafik

Expiration date

21.03.2021

Fields

Dizajn

City

Prishtinë