Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Agjnet i Servisit - Mercurius

Agjnet i Servisit

Expiration date

22.11.2019

City

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit/motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Automobilizmit, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Agjent i Servisit, i cili do të jetë person ndërmjetësues mes klientit dhe servisit të automjeteve.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë pranimin e kërkesave të pas-shitjes nga klientët që kanë blerë automjete të reja.
 • Të kuptoj mirë kërkesat e secilit klient dhe të përgatis kërkesën me informacione të plota për riparim.
 • Të bëjë caktimin e termineve të servisit të rregullt në qendrën e servisit të autorizuar në Maqedoni.
 • Të asistoj klientët kur automjetet e tyre prishen në rrugë brenda apo jashtë vendit, të kontaktoj asistencën rrugore dhe servisin e autorizuar më të afërt nga lokacioni i prishjes.
 • Të bëjë rekomandimin e mirëmbajtjes te klientët sipas specifikacioneve të prodhuesit dhe të këshilloj klientët për konsekuencat nëse nuk bëhen mirëmbajtja dhe riparimet në kohë.
 • Të bëjë inspektimin e automjeteve të reja që arrijnë nga prodhuesi nëse janë dëmtuar gjatë transportit.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Minimum 1 vite përvojë pune në industrinë e automjeteve.
 • Njohuri elementare të pjesëve përbërëse të automjeteve.
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit verbal në gjuhën serbo-kroate (gjuha angleze bazike përparësi).
 • Aftësi për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Pagë 400 Euro Neto.
 • Orari i punës prej 08:00 deri më 18:00, nga e hëna deri të shtunën.
 • Telefon modern dhe kompensimi i shpenzimeve.
 • Laptop personal me pajisje përcjellëse.
 • Mundësi për të punuar në ambient fantastik.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 22.11.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apply below:

Position

Agjnet i Servisit

Expiration date

22.11.2019

Fields

Automobilizëm

City

Prishtinë