Mundësi punësimi për pozitën - Graphic Designer - Mercurius

Graphic Designer

Data e skadimit

29.12.2019

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit/motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Marketingut Digjital, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Graphic Designer.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të ketë njohuri të mira në softuerët për dizajn dhe krijim te përmbajtjes.
 • Të jetë kreativ dhe inovativ në përdorimin e teknikave dhe metodave të artit digjital.
 • Të ketë njohuri teknike të konsiderueshme mbi konceptet e përgjithshme të dizajnit digjital.
 • Të jetë i familjarizuar me trendet aktuale, ngjyrat dhe teknikat e dizajnit digjital.
 • Të jetë i saktë dhe i vëmendshëm në detaje.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet studime bachelor në dizajn grafik apo ekuivalente.
 • Së paku 1 vit përvojë pune në fusha relevante.
 • Preferohet trajnime te përfunduara në fushën e dizajnit digjital dhe kreativitetit.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësi të mira në Adobe Creative Suite, Photoshop, InDesign, Illustrator.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Orar te plote te punës, prej të hënës deri të premten.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Kompensim te shpenzimeve të
 • Laptop personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje te zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve.

 APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 29.12.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Graphic Designer

Data e skadimit

29.12.2019

Fusha

Marketing

Qyteti

Prishtinë