Inxhinier i Elektro-Mekanikës/Teknik - Mercurius

Inxhinier i Elektro-Mekanikës/Teknik

Data e skadimit

02.10.2022

Qyteti

Parku i Biznesit (Drenas)

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industri të Prodhimit, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Inxhinier i Elektro-Mekanikës/Teknik.

PËRGJEGJËSITË:

 • Siguron mirëmbajtje të vazhdueshme të makinerisë ekzistuese në departamentin e ekstrudimit dhe konvertimit.
 • Bënë riparimet e makinerive të prodhimit sipas nevojës, si dhe koordinon aktivitetet për shërbimet e riparimit të kontraktuara me palët e treta.
 • Shqyrton planet dhe skemat elektrike për të përcaktuar shkaqet e mundshme të problemeve teknike.
 • Vlerëson performancën e njësive elektrike të linjave të prodhimit, duke përdorur veglat adekuate.
 • Kryen instalimin e pajisjeve elektrike në makineritë ekzistuese.
 • Mirëmban dhe përditëson në mënyrë të rregullt listën e pjesëve rezervë të makinerisë.
 • Dokumenton intervenimet e kryera në secilën linjë prodhimi, duke rekomanduar përmirësimet që duhet aplikuar gjatë procesit.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduar studimet Bachelor në degët si: Elektro-Mekanikë apo Mekatronikë.
 • Përvojë pune me sisteme elektrike bazike dhe ato më komplekse, si (siguresat, kontaktet, reletë, inverterët, motorët etj.).
 • Përvojë pune në leximin e skemave elektrike, e preferueshme ajo në makineri.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe ndërkaq gjuha angleze është e mirëseardhur mirëpo jo e detyrueshme.
 • Njohuri të themelore të paketës kompjuterike Microsoft Office.

OFERTA:

 • Paga atraktive.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 16:00, nga e hëna deri të premten.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Laptop personal dhe pajisje përcjellëse.
 • Transport i organizuar në vendin e punës dhe anasjelltas.
 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas.
 • Hapësire për rritje profesionale dhe zhvillim personal.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që prodhon për tregun Evropian dhe njeh vlerat e punëtorëve.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 02.10.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Inxhinier i Elektro-Mekanikës/Teknik

Data e skadimit

02.10.2022

Fusha

Inxhinier

Qyteti

Parku i Biznesit (Drenas)