Mundësi punësimi për pozitën - IT Help Desk - Mercurius

IT Help Desk

Data e skadimit

05.12.2021

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Teknologjisë Informative, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën IT Help Desk. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë pranimin e kërkesave të klientëve që kërkojnë ndihmë teknike përmes telefonit, e-mail-it dhe sistemit të tiketimit.
 • Të bëjë identifikimin e problemit të klientëve nga distanca përmes pyetjeve përkatëse.
 • Të ofroj këshilla për t’i zgjedhur problemet e lehta që të mos ketë nevojë të intervenohet fizikisht te klienti.
 • Të bëjë delegimin e çështjeve të pazgjidhura në nivelin më të lartë të personelit mbështetës.
 • Të mirëmbaj regjistrin e ngjarjeve, zgjidhjen e problemeve dhe të nxjerr raporte nga sistemi. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme (preferohen studimet bachelor).
 • Përvojë bazike si teknik i IT-së ose të ngjashme.
 • Certifikata për trajnime profesione si Microsoft, Cisco, MikroTik apo ekuivalent (përparësi).
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar (gjuha angleze bazike përparësi).
 • Aftësi të mira organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide dhe së paku 1 vit përvojë.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Orari i punës prej 09:00 deri më 17:00, nga e hëna deri të premten.
 • Telefon dhe kompensim te shpenzimeve.
 • Kompjuter personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 05.12.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

IT Help Desk

Data e skadimit

05.12.2021

Fusha

Informatikë -IT

Qyteti

Prishtinë