Konsulent i Shitjes - Qeramikë - Mercurius

Konsulent i Shitjes – Qeramikë

Data e skadimit

09.11.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, lider i inovacioneve në Industrinë e Qeramikës, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Konsulent i Shitjes.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të kompletoj studimin e produkteve te qeramikës për një kohë jo shumë të gjatë.
 • Të bashkëpunoj me stafin me energji pozitive, komunikim efikas, zgjidhje të shpejtë të problemeve dhe të demonstroj integritet të lartë.
 • Të zhvilloj dhe të implementojë kulturë në standardin më të lartë në Showroom.
 • Të ofroj shërbim profesional për konsumatorë individual, arkitektë, dizajnerë dhe projektues në Showroom.
 • Të demonstroj fokus te konsumatorët dhe pasion për secilin shërbim.
 • Të bashkëpunoj me klientët potencial edhe jashtë Showroom-it, që të arrihen qëllimet e kompanisë.
 • Të ofroj servis të veçantë për secilin klientë, duke u siguruar që çdo kërkese e tyre të merret parasysh dhe të trajtohet me korrektësi e pasion.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Kandidatët të kenë diplomë universitare.
 • Përvojë pune në shitje minimum 2 vite.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Mbështetje me trajnime për zhvillimin tuaj të vazhdueshëm profesional.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik.
 • Orari nga e hëna deri të shtunën.
 • Pagesa konkuruese.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 09.11.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Konsulent i Shitjes – Qeramikë

Data e skadimit

09.11.2018

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë