Mundësi punësimi për pozitën - Kontabilistit - Mercurius

Kontabilistit

Data e skadimit

20.08.2021

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Kontabilitetit dhe Konsulencës, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën e Kontabilistit 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë menaxhimin e ekipit dhe të organizoj punën e departamentit për ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit për klientët në Kosovë dhe jashtë vendit (outsource).
 • Të ofroj këshilla tatimore për klientët.
 • Të bëjë prodhimin e raporteve menaxheriale dhe të prezantoj rezultatet e tyre te klientët.
 • Të bëjë analizimin dhe interpretimin e pasqyrave financiare.
 • Të bëjë identifikimin e gabimeve dhe të ofroj sugjerime për të përmirësuar efikasitetin.
 • Të ndihmoj ekipin në kontrollimin dhe deklarimin tatimor.
 • Të përgatis pasqyrat financiare sipas SNK/SNRF.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor ose master në Kontabilitet, Financa apo ekuivalente.
 • Të ketë të përfunduar nivelin e parë në SCAAK, KAF (e preferuar Kontabilist i Çertifikuar).
 • Minimum 3 vite përvojë pune në kompani qe ofrojnë shërbime të kontabilitetit dhe financave.
 • Njohuri të theksuar të paketës Microsoft Office dhe softuerëve financiarë QuickBooks, Xero, Navision ose të ngjashme.
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (obligative për komunikim me klientë të jashtëm).
 • Aftësi analitike për zgjedhjen e problemeve.
 • Aftësi të mira organizative dhe menaxheriale.
 • Patentë shoferi valide dhe përvojë në ngasjen e automjetit.

OFERTA:

 • Paga atraktive.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 16:30, nga e hëna deri të premten.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Laptop/PC personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje në zhvillimin e vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve dhe me ekip fantastik.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 20.08.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Kontabilistit

Data e skadimit

20.08.2021

Fusha

Financa

Qyteti

Prishtinë