Mundësi punësimi për pozitën - Menaxher i Dyqanit - Mercurius

Menaxher i Dyqanit

Data e skadimit

21.11.2021

Qyteti

Fushë Kosovë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Menaxher i Dyqanit, i cili do të mbikëqyrë të gjitha operacionet e përditshme të dyqanit. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë mbikëqyrjen e operacioneve ditore, organizimin e dyqanit si dhe do të zbatojnë strategjinë e shitjes sipas kërkesës së menaxhmentit.
 • Të bëjë rishikimin e rregullt të shitjeve në dyqani për t’i arritur targetet e shitjes dhe stokut.
 • Të mbikëqyr procesin e ekipeve të shitjes.
 • Të ndihmoj stafit në procesin e punës dhe të vlerësoj performancën e tyre.
 • Të kuptoj nevojat e klientëve dhe t’ju rekomandoj produktet alternative.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor në biznes dhe menaxhment apo ekuivalente.
 • Minimum 3 vite përvojë pune në shitje.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocim dhe shitje.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

OFERTA:

 • Paga rreth 600 euro.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00, të shtunën pre 09:00 deri ne ora 16:00.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 21.11.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Menaxher i Dyqanit

Data e skadimit

21.11.2021

Fusha

Shitje

Qyteti

Fushë Kosovë