Mundësi punësimi për pozitën - Menaxher i Pikës - Mercurius

Menaxher i Pikës

Data e skadimit

01.09.2021

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Menaxher i Pikës, i cili do të mbikëqyrë të gjitha operacionet e përditshme të dyqanit. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë mbikëqyrjen e operacioneve ditore, organizimin e dyqanit si dhe do të zbatojnë strategjinë e shitjes sipas kërkesës së menaxhmentit.
 • Të bëjë rishikimin e rregullt të shitjeve të përditshme dhe mujore për të siguruar që dyqani dhe stafi janë duke arritur targetet e shitjes.
 • Të mbikëqyr procesin e ekipeve të shitjes.
 • Të ndihmoj në rekrutimin e stafit të ri, t’ju tregoj punën që duhet kryer dhe të ndihmoj në vlerësimin e performancës.
 • Të menaxhoj ngushtë klientët për të kuptuar nevojat e tyre dhe t’ju rekomandoj produktet alternative.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor në Ekonomi, Biznes dhe Menaxhment apo ekuivalente
 • Minimum 3 vite përvojë pune në shitje.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocim dhe shitje.
 • Preferohet të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga rreth 700 euro.
 • Pagesë në bazë të performancës (bonuse).
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 01.09.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Menaxher i Pikës

Data e skadimit

01.09.2021

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë