Mundësi punësimi - Menaxher Operacional - Mercurius

Menaxher Operacional

Data e skadimit

23.01.2022

Qyteti

Fushë Kosovë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë të E-Commerce, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Menaxher Operacional, të cilët duan ta sfidojnë veten e tyre në menaxhimin e stafit dhe ngritjen e shitjeve. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë koordinimin dhe menaxhimin e stafit për të arritur rezultatet e punës sipas planit strategjik të kompanisë.
 • Të bëjë udhëheqjen, krijimin, identifikimin dhe zhvillimin e mundësive të reja inovative në ofrimin e shërbimeve të shitjes online.
 • Të bëjë kontaktimin e klientëve potencial me qëllim të zhvillimit të marrëdhënieve , aranzhimit të takimeve dhe prezantimit e platformës së E-Commerce.
 • Të kontaktoj, përgatisë propozimet financiare për të gjeneruar të hyra të tjera nga klientët ekzistues.
 • Të mentorojë dhe udhëzojë stafin në mënyrë që të optimizohen kapacitet e tyre.
 • Të bëjë kontrollin e brendshëm të proceseve të punës dhe vlerësimin e performancës së stafit. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor në menaxhim biznesi, informatikë apo ekuivalente.
 • Minimum 2 vit përvojë pune në shitje dhe menaxhim apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocim dhe shitje.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar (gjuha angleze përparësi).
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office (Word & Excel).
 • Patentë shoferi valide dhe përvojë në ngasjen e automjetit.

OFERTA:

 • Paga bazë fillestare 800 euro bruto.
 • Komision shtesë varësisht nga realizimi i planit të shitjes.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00, nga e hëna deri të shtunën.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Automjeti i kompanisë në dispozicion.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal dhe profesional.
 • Mundësi për të punuar me një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve. 

APLIKIMI:

Të gjithë ju që posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 23.01.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Menaxher Operacional

Data e skadimit

23.01.2022

Fusha

Menaxhment

Qyteti

Fushë Kosovë