Mundësi punësimi - Prezantues Mjekësorë - Mercurius

Prezantues Mjekësorë

Data e skadimit

16.05.2019

Qyteti

Prishtinë

QYTETI: Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovice, Peje, Gjakove, Prizren.

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Suplementeve, Vitaminave, Mineraleve dhe Herbale, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Prezantues Mjekësorë me përvojë dhe të motivuar për të prezantuar produktet profesionistëve shëndetësorë.

 PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin e programeve të kompanisë te profesionistet shëndetësorë mjek, farmacistë, fizioterapeut, infermier.
 • Të identifikojë bashkëpunëtorët potencial në teren me qëllim të zhvillimit të tregut.
 • Të caktojë takime me klientët e rinj dhe t’i ndjekë deri në përmbylljen e procesit te shitjes.
 • Të krijojë marrëdhënie pozitive dhe të qëndrueshme me klient.
 • Të bëjë analiza të produkteve të caktuara të konkurrencës në treg.
 • Të bëjë raportet për arritjen e targeteve javore dhe mujore.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor në Ekonomi (Marketing dhe Menaxhment), Farmaci, Mjekësi, Fizioterapi, Biologji apo ekuivalente.
 • Minimum 2 vite përvojë pune si prezantues mjekësorë.
 • Të ketë njohuri për trendet e fundit në fushën e Suplementeve, Vitaminave, Mineraleve dhe Herbale.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe (përparësi angleze).
 • Aftësi të mira prezantuese, bindëse dhe negociuese.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga bazë 500 Euro Neto.
 • Pagesë shtesë në bazë të performancës.
 • Orari i punës prej te Hënës deri të Premten.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit + celulari.
 • Shfrytëzimi i automjetit të kompanisë.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve dhe për të punuar me ekipin fantastik dhe kreativ.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 16.05.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Prezantues Mjekësorë

Data e skadimit

16.05.2019

Fusha

Mjekësi

Qyteti

Prishtinë