Mundësi punësimi për pozitën - Real Estate Agent - Mercurius

Real Estate Agent

Data e skadimit

24.05.2019

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Agjencive të Patundshmërive, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Real Estate Agent.

 PËRGJEGJËSITË:

 • Të dalë në teren dhe të siguroj oferta të pronave për shitje ose qira si shtëpi, banesa, objekte afariste dhe toka.
 • Të bëjë negocimin dhe përgatitjen e dokumentacionit për realizimin shitjes ose qira dhënies.
 • Të kuptojë nevojat e sakta të klientit, specifikat teknike, buxhetet dhe kufizimet gjeografike.
 • Të përgatis përmbajtjen tekstuale të të dhënave të pronës së bashku me fotografitë dhe t’i postoj në sistemin online të shitjes.
 • Të këshillojë blerësit dhe shitësit e pronave për praktikat më të mira dhe strategjitë e çmimeve.
 • Të përpilojë raportin e shitjeve.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor në Patundshmëri apo Administrim Biznesi.
 • Minimum 1 vit përvojë pune si agjent i shitjes apo në industri të ngjashme.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Personalitet të sinqertë për t’i ndihmuar njerëzit të gjejnë pronat e ëndrrave të tyre.
 • Aftësi të mira prezantuese, bindëse dhe negociuese.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi atraktiv varësisht nga performanca.
 • Orari i punës prej të hënës deri të premten.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me përvojë të madhe dhe ekip profesionist.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 24.05.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Real Estate Agent

Data e skadimit

24.05.2019

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë