Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Shitës Ambulantiv - Mercurius

Shitës Ambulantiv

Data e skadimit

21.10.2018

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Ndriçimit LED, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës Ambulantiv, të cilët kanë përvojë të shitjes në terren.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë shitjen e mallit në terren, duke vizituar pikat e caktuara sipas planit të shitjes së kompanisë.
 • Të bëjë vizita të përditshme te klientët, të merr regjistrin e kërkesave të tyre dhe të mbaj kontakte të vazhdueshme.
 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve të ndriçimit.
 • Të mbaje evidencë financiare ditore për vlerën e shitur në terren dhe për mallin e pranuar nga depo.
 • Të bëjë raportimin e rregullt te mbikëqyrjes për ndryshimet në treg, si dhe lëvizjes së konkurrencës.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 1 vit përvojë pune në shitje apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocijim dhe shitje.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Orari i plotë, nga e hëna deri të shtunën.
 • Pagë atraktive.
 • Pagesë në bazë të performancës.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 21.10.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës Ambulantiv

Data e skadimit

21.10.2018

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë