Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Shitës - Mercurius

Shitës

Data e skadimit

28.04.2019

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 4

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Tekstilit Shtëpiak, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës. Ai ose ajo do të përkujdeset për shërbimin e klientëve në dyqan.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve shtëpiake nga tekstili si perde, tepih, tekstil dhe mobile.
 • Të jetë tip energjik dhe i afrueshëm me konsumatorët, të komunikoj lehtësisht me njerëzit e të gjitha niveleve.
 • Të mendoj në mënyrë kreative për dekorimin e ambienteve të klientëve.
 • Të këshilloj klientët me trendin e produkteve të reja “Home Collection”.
 • Të ketë vetë iniciativë për të mësuar punën nga bashkëpunëtorët, mbikëqyrësit dhe pronarët e tij.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 2 vite përvojë pune në shitje apo shërbimin ndaj klientëve.
 • Aftësi të mira të komunikimit.
 • Aftësi të mira prezantuese, bindëse dhe negociuese.
 • Të ketë vetë iniciative për të punuar i/e pavarur dhe në grup.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Orari nga e hëna deri të shtunën.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik dhe kreativ.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 24.04.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës

Data e skadimit

28.04.2019

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë