Shitës - Mercurius

Shitës

Data e skadimit

19.02.2023

Qyteti

Çagllavicë/Fushë Kosovë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës/e, e cila do të përkujdeset për shërbimin e klientëve në dyqan.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të ndihmojë klientët në lidhje me produktet që ata dëshirojnë t’i porosisin apo të marrin informacione shtesë mbi ato produkte.
 • Të këshillojë klientët me trendin e produkteve të reja, të kuptojë nevojat e tyre dhe të ju rekomandojë produktet alternative.
 • Të përpilojë ofertat dhe të realizojë shitjen e produkteve.
 • T’u ofrojë kujdes të shkëlqyer konsumatorëve ekzistues dhe t’i trajtojë ankesat e tyre.
 • Të ketë vetë iniciativë për të mësuar punën nga bashkëpunëtorët, mbikëqyrësit dhe pronarët e tij.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet Bachelor.
 • Të ketë përvojë pune në industrinë e shitjes apo relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësi të mira bindëse dhe negociuese.
 • Njohuri për përdorimin e paketës Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar e pavarur dhe në grup.

OFERTA:

 • Paga 400 Euro Neto.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00, nga e Hëna – E Premte (Të Shtunën punohet 09:00-16:00).
 • Sigurim shëndetësor.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Transport i organizuar deri në vendin e punës dhe anasjelltas.
 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal.

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 19.02.2023. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës

Data e skadimit

19.02.2023

Fusha

Shitje

Qyteti

Çagllavicë/Fushë Kosovë