Shitës - Mercurius

Shitës

Data e skadimit

03.01.2023

Qyteti

Cagllavicë

NR. I POZITAVE: 3

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë të Qeramikës dhe Sanitarisë, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës/e Ai ose ajo do të përkujdeset për shërbimin e klientëve në dyqan.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të shoqërojë klientët nga momenti i hyrjes në showroom, të prezantojë produktet, të realizojë shitjen, të merret me finalizimin e inkasimit të pagesës.
 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve të qeramikës dhe sanitarisë, duke i këshilluar klientët për dizajnet dhe trendet e fundit të industrisë.
 • Të jetë tip energjik dhe i afrueshëm me konsumatorët, të komunikojë lehtësisht me të gjithë tipet e njerëzve.
 • Të mendojë në mënyrë kreative për dekorimin e ambienteve të klientëve.
 • Të ketë vetë iniciativë për të mësuar punën nga bashkëpunëtorët, mbikëqyrësit dhe pronarët e tij.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Preferohet përvojë punë në industrinë e arkitekturës apo relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit dhe prezantimit.
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office.
 • Aftësi të mira të komunikimit dhe prezantimit.
 • Të ketë vetë iniciative për të punuar i/e pavarur dhe në grup.

OFERTA:

 • Paga bazë 500 € neto.
 • Bonuse shtesë varësisht prej performancës së shitjes.
 • Orari i punës prej 09:00 deri 17:00, nga e Hëna në të Shtune.
 • PC me pajise përcjellëse.
 • Telefon dhe kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Shujta të ushqimit ditor dhe kafe falas.
 • Transport i organizuar deri në vendin e punës dhe anasjelltas.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 03.01.2023. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës

Data e skadimit

03.01.2023

Fusha

Shitje

Qyteti

Cagllavicë