Mundësi punësimi për pozitat e hapura si Shitës i produkteve hoteliere

Shitës

Data e skadimit

06.01.2019

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e shitjes së Produkteve për Hotelieri, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës. Ai ose ajo do të përkujdeset për shërbimin e klientëve në dyqan.

 PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e produkteve hoteliere, të cilat i ofron kompania për klientët që punojnë në sektorin e gastronomisë.
 • Të bëjë analizën e kërkesave te klientëve dhe te propozoj produkte adekuate apo alternative.
 • Të kuptoje nevojat e klientëve dhe të përgatis ofertat komfor kërkesave te tyre.
 • Të këshilloj klientët me trendin e produkteve të reja.
 • Të komunikoje me bashkëpunëtorët për të kontribuar me propozime për zhvillimin e shitjes.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 2 vite përvojë pune në shitje apo shërbimin ndaj klientëve.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar.
 • Njohuri për përdorimin e softuerëve kompjuterik, word dhe excel.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i/e pavarur dhe në grup.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga bazë, si dhe bonusi varësisht nga performanca rreth 500 euro.
 • Kompensimi i shpenzimit të ushqimit në punë.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 06.01.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës

Data e skadimit

06.01.2019

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë