Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Shitës – Mobilieri - Mercurius

Shitës – Mobilieri

Data e skadimit

16.06.2019

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Mobilierisë, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shitës.

 PËRGJEGJËSITË:

 • T’u ofroj klientëve zgjedhje të shumta të mobileve apo tekstilit për mobilimin e shtëpive, kuzhinave dhe zyrave.
 • Të ndihmojë në këshillimin dhe rekomandimin e produkteve bazuar në përvojat individuale të klientëve.
 • Të shoqëroj klientët në shëtitjen edhe prezantimin e showroom-it.
 • Të ofrojë shërbim të veçantë për secilin klient.

 KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t`i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Minimum 1 vit përvojë pune në shitje apo shërbimin ndaj klientëve.
 • Aftësi të mira komunikimi.
 • Aftësi të mira prezantuese, bindëse dhe negociuese.
 • Të ketë vetë iniciativë për të punuar i/e pavarur dhe në grup.

OFERTA:

 • Pagë rreth 300 euro neto.
 • Orari nga e hëna deri të shtunën.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe që i njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe personal.

 APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 16.06.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shitës – Mobilieri

Data e skadimit

16.06.2019

Fusha

Shitje

Qyteti

Prishtinë