Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Shofer / Delivery - Mercurius

Shofer / Delivery

Data e skadimit

28.07.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjen e stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, lider në rrjetin e restoranteve ushqimore, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shofer / Delivery, i cili është përgjegjës për të dërguar porositë te klientët.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të siguroj që porosite arrijnë tek klientët tanë të nxehta dhe në kohë.
 • Të ketë qasje miqësore dhe aftësi të mira komunikimi. Ju do të jeni fytyra e kompanisë në derën e klientit.
 • Duhet të dini të lexoni harta dhe t’i njihni mirë rrugët e Prishtinës.
 • Një histori të pastër të aksidenteve në komunikacion, patentë shoferi valide dhe së paku 1 vit përvojë.
 • Të përkujdeseni për pastërtinë e automjetit, për çdo prishje apo parregullsi rreth tij.
 • Në rast të çfarëdo parregullsie me klientë apo automjet, duhet të raportoni te mbikëqyrësi juaj.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të përfunduar shkollimin e mesëm.
 • Së paku 1 vit përvojë pune në ngasje të automjetit.
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.
 • Aftësi të mira në punë ekipore, do të bashkëveproni shumë ngushtë me kolegët tuaj në bazë.
 • Aftësi për të përballuar punën nën presion dhe për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Aftësi të mira në komunikim.

 

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Kompensimi i ushqimit në punë.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me kulturë të madhe dhe qe i njeh vlerat e punëtorëve.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik dhe kreativ.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 28.07.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shofer / Delivery

Data e skadimit

28.07.2018

Fusha

Gastronomi

Qyteti

Prishtinë