Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Shofer - Mercurius

Shofer

Data e skadimit

04.11.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, pionier në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Shofer, i cili do të dërgoj porosit e mallit te lokacioni i klientit.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të siguroj që porositë të arrijnë te klientët tanë në kohë dhe të pa dëmtuara.
 • Të bëjë inspektimin e automjetit përpara nisjes, ku në rast të çfarëdo parregullsie me klientë apo automjet, duhet të raportohet te mbikëqyrësi juaj.
 • Të paketoj dhe ngarkoj produktet në kombi sipas specifikave të kompanisë.
 • Të gjindet në hartë dhe t’i njeh mirë rrugët.
 • Një histori të pastër të aksidenteve në komunikacion.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të përfunduar shkollimin e mesëm.
 • Patentë shoferi valide të kategorisë B dhe së paku 3 vite përvojë.
 • Aftësi të mira në punë ekipore, sepse duhet të bashkëveprohet shumë ngushtë me kolegët në bazë.
 • Aftësi për të përballuar punën nën presion dhe për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Aftësi të mira në komunikim.

 

OFERTA:

 • Paga rreth 400 euro.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni nga interneti online deri më datën 04.11.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Shofer

Data e skadimit

04.11.2018

Fusha

Marketing

Qyteti

Prishtinë