Mundësi punësimi për pozitën - Teknik i Elektros - Mercurius

Teknik i Elektros

Data e skadimit

13.03.2022

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Sistemeve të Sigurisë, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën e Teknik i Elektros.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë instalimin dhe servisimin e sefave (kasafortave) për banka, kabineteve kundër zjarrit, sistemet e kyçjes dhe kontrollit të qasjes.
 • Të bëjë lidhjen e komponentëve elektrike/elektronike dhe testimin e pajisjeve apo sistemeve te ndryshme.
 • Të jetë në gjendje të kuptojë sistemet e thjeshta softuerike për konfigurimin e sistemeve (pa kod) që ofron kompania.
 • Të kuptojë, analizojë dhe hulumtojë problemet e klientit dhe të sjellë rekomandime për zgjidhjen e tyre.
 • Të ketë aftësi të lexojë dhe të kuptojë vizatimet/skemat elektrike.
 • Të bëjë shtrirjen dhe instalimin e pajisjeve të rrjetave.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme (preferohen studimet bachelor).
 • Përvoja e punës në servisimin, konfigurimin dhe zgjidhjen e problemeve të fushës relevante.
 • Njohuri në përdorimin e sistemit operativ Microsoft Windows dhe paketës Microsoft Office.
 • Njohja e gjuhës angleze (përparësi)
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide dhe së paku 1 vit përvojë në ngasje.

OFERTA:

 • Pagë fillestare 450 Euro Neto. Pas 3 muajve 550 Euro Neto.
 • Orari i punës prej 08:00 deri në 17:00, nga e hëna deri të premten.
 • Kompensim të shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor në rast të lëndimit në punë.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 13.03.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Teknik i Elektros

Data e skadimit

13.03.2022

Fusha

Elektronikë

Qyteti

Prishtinë