Mundësi punësimi për pozitën - Teknik i Sistemeve - Mercurius

Teknik i Sistemeve

Data e skadimit

05.12.2021

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Teknologjisë Informative, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën e Teknik i Sistemeve.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëj instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të rrjetit, video vëzhgim, sistemeve të alarmit kundër zjarrit dhe vjedhjes.
 • Të bëj shtrirjen dhe instalimin e pajisjeve të rrjetave LAN, WAN dhe Caox.
 • Të jetë në gjendje të kuptojë sistemet e thjeshta softuerike për konfigurimin e sistemeve që oferton kompania.
 • Të organizojë dhe menaxhojë operacionet e përditshme, të evidentoj punët e përfunduara në terren.
 • Të kuptoj, analizoj dhe hulumtoj problemet e klientëve dhe të sjellë rekomandime për zgjidhjen e tyre.
 • Përgjegjës për edukimin e vazhdueshëm lidhur me produktet e prodhuesve të caktuar.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme (preferohen studimet bachelor).
 • Përvoja e punës në mirëmbajtjen, konfigurimin dhe zgjidhjen e problemeve të fushës relevante.
 • Njohuri në përdorimin e sistemit operativ Microsoft Windows dhe paketës Microsoft Office.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide dhe së paku 1 vit përvojë.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Orari i punës prej 09:00 deri më 17:00, nga e hëna deri të premten.
 • Telefon dhe kompensim te shpenzimeve.
 • Kompjuter personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar me ekip fantastik. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 05.12.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Teknik i Sistemeve

Data e skadimit

05.12.2021

Fusha

Informatikë -IT

Qyteti

Prishtinë