Mundësi punësimi për pozitën - Teknik Kontabiliteti - Mercurius

Teknik Kontabiliteti

Data e skadimit

20.12.2020

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Kontabilitetit dhe Konsulencës, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Teknik Kontabiliteti. Ai apo ajo do të mbledh, kontrolloj dhe analizoj informacionet financiare në sistemin softuerik. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë pranimin, kontrollimin dhe sistemimin e dokumentacionit kontabël në softuerin kompjuterik.
 • Të bëjë regjistrimin e faturave të shitjes, blerjes, shpenzimeve, regjistrat e pagave, raportet e bankës etj.
 • Të bëjë barazimin e llogarive të pagueshme dhe atyre të arkëtueshme.
 • Të menaxhoj llogaritë bankare, procesimin e informatave dhe depozitave bankare.
 • Të krijoj faturat dhe t`u shpërndaj klientëve kur është nevoja.
 • Të regjistrojë dhe mirëmbajë regjistrin e mjeteve themelore.
 • Të përgatis raportet, regjistrat dhe shënimet e tjera relevante për departamentin e financave, auditorët e jashtëm dhe ATK-në. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet t’i ketë të përfunduara studimet bachelor.
 • Të ketë të përfunduar nivelin e parë në SCAAK, KAF ose të ngjashme.
 • Minimum 2 vite përvojë pune në kontabilitet dhe financa.
 • Njohuri bazike të proceseve të punës dhe operacioneve të një biznesi.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar (gjuha angleze përparësi).
 • Njohuri të theksuar të paketës Microsoft Office dhe softuerëve financiarë QuickBooks, Xero, Navision ose të ngjashme.
 • Patentë shoferi valide dhe përvojë në ngasjen e automjetit.

OFERTA:

 • Paga fillestare prej 450 Euro Bruto.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 16:30, nga e hëna deri të premten.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Laptop/PC personal me pajisje përcjellëse.
 • Mbështetje në zhvillimin e vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve dhe me ekip fantastik. 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 20.12.2020. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Teknik Kontabiliteti

Data e skadimit

20.12.2020

Fusha

Kontabilitet

Qyteti

Prishtinë