Mundësi punësimi - Video Creative Director - Mercurius

Video Creative Director

Data e skadimit

31.01.2020

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë Kreative, qe bashkëvepron me një kompani prestigjioze gjermane, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Video Creative Director, i cili do të jetë i ndërlidhur direkt me partnerin gjerman. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të krijoj ide kreative për video dhe të mbikëqyrë prodhimin e tyre të llojit: http://bit.ly/30w6L1B
 • Të krijoj video virale, të diskutoj koncepte dhe të merr udhëzime apo reagime nga palët në interes.
 • Të përcjellë trendet e fundit të videove në media sociale.
 • Të kuptoj procesin e punës me AfterEffects dhe/ose Adobe Premiere për të hartuar dhe redaktuar përmbajtjen e videove e animacioneve.
 • T`i përmbahet afateve kohore të përcaktuara nga palët në interes dhe të japë zgjidhje në raste urgjente.
 • Të bashkëpunoj me anëtarët e tjerë të ekipit për të arritur rezultate sa më të larta.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Minimum 3 vite përvojë pune në rolin e udhëheqësit në sektorin e video prodhimit apo relevante.
 • Përvojë në konceptualizimin dhe përgatitjen e videove.
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese.
 • Aftësi për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

OFERTA:

 • Paga fillestare prej 1,000 deri ne 1,500 euro, varësisht prej përvojës.
 • Orari i punës – Full Time.
 • Sigurim shëndetësor (opsional).
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Laptop personal me pajisje përcjellëse.
 • Mundësi për të punuar me klientë dhe partnerë në tregun Evropian.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve dhe me ekip fantastik.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 31.01.2020. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Video Creative Director

Data e skadimit

31.01.2020

Fusha

Marketing

Qyteti

Prishtinë