Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Video Montazher - Mercurius

Video Montazher

Data e skadimit

27.03.2018

Qyteti

Prishtinë

NR. I POZITAVE: 2  – (1 me përvojë Senior dhe 1 Junior)

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjen e stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, produksion për media, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Video Montazher, i cili do të punojë në redaktimin e videove.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bej redaktimin e videove të shkurtra me një ritëm të shpejt duke përdorur aplikacionin Adobe Creative.
 • Të bëj premjet përfundimtare, korrigjimin dhe korrigjimin e ngjyrave.
 • Të bashkëpunoj ngushte me ekipin e producenteve në lidhje me projekte dhe të marr vendime të redaktimit të përmbajtjes.
 • Të krijoj grafika dhe animacione.
 • Të jetë shumë i kualifikuar për redaktimin e videove.
 •  Duhet të jetë mjaft i kualifikuar në Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop dhe aplikacione të tjera në Adobe Creative.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet studime bachelor.
 • Së paku 1-3 vite përvojë pune në fushën relevante.
 • Aftësi të shkëlqyeshme ne miksimin e audiove dhe modifikimin e muzikës.
 • Përparësi nëse ka përvojë pune në 3-D.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësi për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’i kryet punët në afat.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal.

APLIKIMI: 

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 27.03.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Video Montazher

Data e skadimit

27.03.2018

Fusha

Media

Qyteti

Prishtinë