Zëvendës Menaxher i Financave - Mercurius

Zëvendës Menaxher i Financave

Data e skadimit

25.05.2022

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Shitjes dhe Distribuimit të Produkteve, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Zëvendës Menaxher i Financave, i/e cili/cila do të ndihmojë Menaxherin e Financave të mbikëqyrë të gjitha operacionet e përditshme të departamentit të financave.

PËRGJEGJËSITË:

 • Të ndihmojë në kryerjen e detyrave të menaxhimit financiar duke përfshirë gjenerimin e të dhënave financiare, përpilimin dhe paraqitjen e raporteve.
 • Të ndihmojë në mbikëqyrjen e operacioneve dhe zhvillimin e departamentit financiar të kompanisë duke përfshirë krijimin dhe rishikimin e politikave, buxhetimin, kryerjen e vlerësimeve të rregullta të procedurave financiare.
 • Të ndihmojë në përgatitjen e raportimeve të llogarive mujore dhe vjetore, monitoron dhe zbaton përputhshmërinë me standardet e raportimit tatimor dhe financiar, asiston me parashikimin e fluksit të parasë.
 • Të këshillojë kolegët dhe menaxhmentin ekzekutiv për vendimet që lidhen me financat e kompanisë.
 • Të ndihmoj në ndërmjetësimin ndërmjet organizatës, punonjësve, palëve të interesuara, aksionerëve dhe investitorëve për çështjet financiare për zgjidhjen miqësore.
 • Ndihmon ne punën e përditshme të departamentit të financave dhe kontabilitetit, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar si: proceset e muajit dhe të fund vitit, llogaritë e pagueshme / të arkëtueshme, libri kryesor, lista e pagave dhe shërbimet, analiza e variancës së të ardhurave dhe shpenzimeve, monitorimin e stoqeve, dhe kontrollë të kohë pas kohëshme.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Diplomë e nivelit bachelor ose master në Kontabilitet, Financa apo ekuivalente.
 • Të ketë të përfunduar nivelin e parë në SCAAK, KAF (e preferuar Kontabilist i Certifikuar).
 • Minimum 3 vite përvojë pune në administrim të financave.
 • Njohuri të theksuar të paketës Microsoft Office dhe softuerëve financiarë.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësi analitike për zgjedhjen e problemeve.
 • Aftësi të mira organizative dhe menaxheriale.
 • Patentë shoferi valide dhe përvojë në ngasjen e automjetit.

OFERTA:

 • Paga atraktive.
 • Orari i punës nga e hëna në të premten 08:00 deri 16:30.
 • Laptop/PC personal me pajisje përcjellëse.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mundësi për të krijuar një ekip fantastik rreth tij.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me traditë të madhe dhe brende ekskluzive.

APLIKIMI:

Të gjithë ju që posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 24.05.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Zëvendës Menaxher i Financave

Data e skadimit

25.05.2022

Fusha

Financa

Qyteti

Prishtinë