Mundësi punësimi për pozitën - Zhvillues Biznesi - Mercurius

Zhvillues Biznesi

Data e skadimit

23.01.2022

Qyteti

Shkabaj

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Taksive, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Zhvillues Biznesi, të cilët vazhdimisht kërkoni zgjidhje për sfidat e përditshme. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë zgjerimin e veprimtarisë së biznesit duke lidhur marrëveshjet të reja bashkëpunimi me agjensitë turistike, hotele dhe restorante.
 • Është përgjegjës për menaxhimin e marrëdhënieve me klient, menaxhimin e ekipit të kompanisë dhe sipas nevojës asiston në segmentet e tjera brenda vendit të punës.
 • Të bëjë prezantimin dhe shitjen e shërbimeve të huazimit të hapësirave të marketingut në taksi.
 • Të bëjë gjenerimin e projekteve të reja me klientët ekzistues.
 • Të bëjë hulumtimin e tregut, analizën e trendeve dhe përgatitjen e parashikimeve të shitjes. 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme (preferohen t’i ketë të përfunduara studimet bachelor).
 • Minimum 2 vit përvojë pune në shitje apo industrinë relevante.
 • Aftësi të mira të komunikimit për negocim dhe shitje.
 • Energjik dhe shkathtësi që të komunikoj lehtësisht me të gjithë njerëzit.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar (gjuha angleze përparësi).
 • Njohuri të theksuar të paketës kompjuterike Microsoft Office (Word & Excel).
 • Patentë shoferi valide dhe përvojë në ngasjen e automjetit.

OFERTA:

 • Paga bazë fillestare 600 euro bruto.
 • Komision shtesë varësisht nga realizimi i planit të shitjes.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00, nga e hëna deri të shtunën.
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Automjeti i kompanisë në dispozicion.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për të punuar në një kompani me traditë të madhe. 

APLIKIMI:

Të gjithë ju që posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 23.01.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Zhvillues Biznesi

Data e skadimit

23.01.2022

Fusha

Shitje

Qyteti

Shkabaj