Zyrtar i/e Financave - Mercurius

Zyrtar i/e Financave

Data e skadimit

16.10.2022

Qyteti

Çagllavicë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë në Industrinë  e Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Zyrtar i Financave, i cili do të jetë duke asistuar në operacionet e përditshme të departamentit të financave.

PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron dhe kontrollon faturat mujore të shpenzimeve në programin financiar.
 • Bënë regjistrimin e blerjeve të jashtme (Dud) në sistemin e financiar dhe përgatitjen e librit të blerjes dhe shitjes.
 • Bënë analizë dhe barazimin e kartelave financiare me furnitorë apo klientët.
 • Regjistron dhe barazon ekstraktet bankare me sistemin financiar.
 • Asiston në përgatitjen e raporte statistikore, pasqyra financiare, llogari financiare periodike dhe vjetore sipas standardeve të kontabilitetit të Kosovës.
 • Monitoron dhe analizon koston e fluksit të parave dhe mban regjistër të hollësishëm për afatet e pagesave me furnitorë apo klientët.
 • Asiston në përgatitjen e buxheteve dhe dhënien e shpjegimeve të ndryshimeve në raportet financiare të projekteve.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Të ketë të përfunduara studimet bachelor në fushën e ekonomisë (përparësi).
 • Preferohet të ketë të certifikatë nga SCAAK, KAF ose të ngjashme.
 • Të ketë përvojë në fushën e Financave.
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën Shqipe.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të paketës Microsoft Office (veçanërisht Excel).
 • Aftësi të mira organizative, analitike dhe të jetë e gatshme të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur.

OFERTA:

 • Pagë atraktive.
 • Orari i punës prej 08:00 deri 17:00 nga e hëna deri të premten.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Laptop apo PC personal dhe pajisje përcjellëse.
 • Transport i organizuar në vendin e punës dhe anasjelltas.
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal dhe profesional.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 16.10.2022. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Zyrtar i/e Financave

Data e skadimit

16.10.2022

Fusha

Financa

Qyteti

Çagllavicë